ROLF LÖFSTRÖM
Jag driver arkitektfirman sedan 20-talet år och har haft egen verksamhet sedan början av 90-talet. Född i byggbranschen lärde jag mig hantverket och arbetade som konstruktör parallellt med byggingenjörs- och konststudier. Påbörjade arkitekturstudier som sedan aldrig tagit slut. Jag har arbetat som projekterande arkitekt där en del varit att ansvara för utbildning och utveckling. Var v.e. univeritetslektor på KTH-A under 3 år där jag också satt i linjenämnden i 7 år. Har drivit 6-7 Forskning- och Utvecklingsprojekt.

 
Tillbaka till Namnen

Att bygga med naturen »
Sveriges Arkitekter